3D virtuálne prehliadky a fotografické služby

360° prezentácia Vašej nehnuteľnosti

Keď si prezeráte konkrétnu nehnuteľnosť, máte pocit akoby ste sa nachádzali na mieste alebo v miestnosti, ktorú si práve prezeráte. Naša realitná kancelária zabezpečuje prezentáciu Vašej nehnuteľnosti na vysokej úrovni.

Súčasťou poskytovaného servisu sú aj služby v spolupráci s externými odborníkmi:

nafotenie nehnuteľnosti profesionálnym fotografom,

pôdorys,

VIDEO,

VIDEO najviac upúta pozornosť. Obraz a zvuk sú ľudským mozgom vnímané zo všetkých zmyslov najsilnejšie. My sa snažíme, aby „diváci – potencionálni kupujúci“ si najviac zapamätali informácie o nehnuteľnosti, ktorú chcete PREDAŤ, PRENAJAŤ. A to práve prostredníctvom VIDEA, ktoré prebúdza v ľuďoch emócie a aj zvedavosť.

Šetrime Váš čas

Minimalizuje sa počet neserióznych klientov.

Nebudeme vykonávať zbytočné obhliadky.

VIDEO

VIDEO najviac upúta pozornosť. Obraz a zvuk sú ľudským mozgom vnímané zo všetkých zmyslov najsilnejšie. My sa snažíme, aby „diváci – potencionálni kupujúci“ si najviac zapamätali informácie o nehnuteľnosti, ktorú chcete PREDAŤ, PRENAJAŤ. A to práve prostredníctvom VIDEA, ktoré prebúdza v ľuďoch emócie a aj zvedavosť.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.