Pre predavajúcich

Kvalitne

Neustále na sebe pracujeme, vzdelávame sa. Pracujeme s profesionálmi. Zmluvy sú vypracované externým advokátom s autorizačnou doložkou. Riadime sa etickými kódexmi a dodržujeme vysoké štandardy v poskytovaní kvality služieb. Sme členmi Realitnej únie Slovenskej republiky, Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií Slovenska.

Rýchlo

Vždy na rovinu objektívne posúdime všetky faktory spojené s predajom Vašej nehnuteľnosti. Starostlivo nastavíme úspešnú marketingovú stratégiu pri predaji. Disponujeme databázou záujemcov o kúpu nehnuteľností. Pokiaľ nám Vy prejavíte svoju dôveru, my urobíme maximum pre Vašu spokojnosť.

Bezpečne

Naše postupy sú bezpečné. Trváme na osvedčených a bezpečných praktikách. Za každej situácii hájime záujmy všetkých zmluvných strán. Zmluvnú dokumentáciu „nesťahujeme z Googlu“, vyhotovujú ju odborníci - renomovaní advokáti s právnym vzdelaním.

Chcete predať nehnuteľnosť?

Predaj nehnuteľnosti – „domova“ je veľmi emocionálne rozhodnutie.


Aby celá transakcia bola pre Vás príjemným zážitkom, je dobré obrátiť sa na profesionálov, ktorí Vám pomôžu a zabezpečia všetko potrebné od A do Z.


Využívame moderné technológie, ktoré predajú Vašu nehnuteľnosť výhodnejšie a rýchlejšie.


Je pre nás dôležité, aby všetko prebehlo hladko, bezpečne a rýchlo.


8 krokov k úspešnému predaju nehnuteľnosti prostredníctvom KALANINOVÁ realitné služby.

1

Osobná obhliadka, overenie stavu nehnuteľnosti, stanovenie ceny a podpis zmluvy

Pred podpisom zmluvy s vami všetky podmienky dôkladne preberieme. Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá.

listy vlastníctva, prístupové cesty a pod.

skompletizovanie podkladov k predaju,

ťarchy, vecné bremená na nehnuteľnosti

Stanovenie ceny nehnuteľnosti pomocou analýzy trhu

2

Príprava nehnuteľnosti na predaj

PROFESIONÁLNE FOTOGRAFIE,

virtuálnu 3 D VIRTUÁLNE PREHLIADKY,

PROFESIONÁLNE VIDEO,

Pôdorys,

home staging

V rámci vyššej kvality Vám poskytneme aj doplnkové služby:
Sprostredkovanie vypracovania znaleckých posudkov externým znalcom a sprostredkovanie geodetických služieb externým geodetom (zameranie pozemku, vypracovanie geometrického plánu).

3

Inzercia a prezentácia nehnuteľnosti

spracujeme dôkladný popis nehnuteľnosti,

odsúhlasenie inzerátu predávajúcim,

inzercia na našej webovej stránke a najnavštevovanejších celoslovenských realitných portáloch, na sociálnych sieťach a v sieti medzinárodných realitných portálov vrátane ZoznamRealit.Sk,

topovanie inzerátov,

aktívne vyhľadávanie tretích osôb, oslovenie tretích osôb ako potencionálnych kupujúcich z vlastnej databázy, umiestnenie bannerov na nehnuteľnosť

4

Realizácia obhliadok a nájdenie vhodného záujemcu

Vykonávanie obhliadok nehnuteľnosti na základe dohody s klientom, čo sa týka vymedzenia času (pomoc pri nastavení nehnuteľnosti pred obhliadkou).

reportovanie o priebehu predaja nehnuteľnosti

spolupracujeme pri predaji aj s inými realitnými kanceláriami, ktoré berieme ako našich partnerov, nemáme problém s delením provízie medzi dve realitné kancelárie

5

Asistencia pri kúpe nehnuteľnosti

vzhľadom na dlhoročné bankové skúsenosti vieme okamžite posúdiť, či záujemca o kúpu – prostredníctvom hypotekárneho úveru je vyhovujúci,

sprostredkovanie úveru pre kupujúceho od A do Z, nájdenie najvýhodnejšej ponuky, všetko vybavíme za klienta bez zbytočných prieťahov,

sprostredkovanie kontaktu na externého znalca pre tretie osoby za účelom vypracovania znaleckého posudku z dôvodu hypotekárneho úveru

6

Rezervácia nehnuteľnosti

príprava rezervačnej zmluvy,

odsúhlasenie návrhu rezervačnej zmluvy predávajúcim aj kupujúcim,

prijatie rezervačnej zálohy,

aktualizácia osobných údajov na katastri v zmysle identifikačných dokladov

Ak máte na nehnuteľnosti ťarchu – záložné právo z titulu úveru, poradíme Vám v súvislosti s jeho vyplatením z kúpnej ceny, prípadne s prekládkou záložného práva na inú nehnuteľnosť.

7

Podpis kúpnej zmluvy

príprava návrhu kúpnej zmluvy externým advokátom s autorizačnou doložkou,

odsúhlasenie návrhu kúpnych zmlúv predávajúcim aj kupujúcim,

podpis kúpnych zmlúv, overenie – autorizácia podpisov predávajúcich na jednom mieste (nebeháme s klientmi k notárovi overovať podpisy),

podanie kúpnych zmlúv na kataster elektronicky -  advokátom

8

Odovzdanie nehnuteľnosti

pripravíme všetky podklady potrebné k odovzdaniu nehnuteľnosti kupujúcemu,

zabezpečíme prepisy energií (plyn, elektrina, voda) VSE, SPP a VVS – na základe splnomocnenia predávajúceho,

poradíme Vám ako postupovať pri oznámení k dani z nehnuteľnosti, koncesionárske poplatky

Odovzdanie nehnuteľnosti je tým najkrajším momentom,ktorý prežívame s klientmi - s predávajúcim a aj s kupujúcim.

Spätná väzba a odporúčanie

Vypočujeme si od Vás spätnú väzbu, Vaše dojmy, či pripomienky.
Ak ste boli s našou prácou spokojní, budeme radi z každej Vašej referencie a odporúčania.

Chcete predať nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená exekúciou?

Chcete predať nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená exekúciou?

Pomôžeme Vám aj pri takomto predaji. Bezplatne Vám poradíme, aké sú možnosti riešenia tejto situácie. V prípade záujmu Vám pomôžeme s vyriešením Vašej situácie.

Pokiaľ nám Vy prejavíte svoju dôveru, my urobíme maximum pre Vašu spokojnosť.

Skúste nás osloviť a my sa s Vami radi stretneme

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.