O nás

Zakladateľkou realitnej kancelárie je Ing. Renáta Kalaninová, RSc., ktorá je uznávanou odborníčkou v oblasti realít a aj finančných služieb. Svoje dlhoročné odborné skúsenosti z bankovníctva a z realít sa rozhodla pretaviť do realitnej kancelárie, ktorá klientom ponúka komplexné služby pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu všetkých druhov nehnuteľností.

Členovia tímu realitnej kancelárie začali svoju kariéru ako profesionálni realitní makléri v sieti realitných kancelárií CENTURY 21 Slovakia, neskôr v pobočke ADVISORS Real Estate, ktorá vznikla odčlenením sa zo siete CENTURY 21. Máme tak za sebou mnoho úspešne sprostredkovaných predajov a prenájmov.

Uvedomujeme si, že každý realitný obchod je veľmi citlivá záležitosť a preto je našou základnou ideou individuálny prístup ku každému klientovi. Ponúkame klientom pri celej realitnej transakcií maximálny komfort a snažíme sa ich odbremeniť od všetkých starostí.

Naším hlavným cieľom je uspokojiť požiadavky klientov, preto hľadáme nové riešenia a možnosti, ako čo najlepšie a úspešne zrealizovať obchod. Súčasne poskytujeme široké spektrum doplnkových služieb, ako je odhad ceny nehnuteľností, sprostredkovanie úverov na bývanie, spolupracujeme s profesionálmi z iných oblastí, ako sú: advokát s autorizačnou doložkou, fotograf, architekt, geodet. Takto sme pripravení porozumieť Vám, vyriešiť každú Vašu požiadavku a zabezpečiť tak dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

Pri sprostredkovaní predaja alebo kúpy Vašej nehnuteľnosti dajte dôveru správnemu partnerovi.

Dajte nám dôveru!

Ing. Renáta Kalaninová, RSc.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.