Pre kupujúcich

predstavíme Vám našu internú
databázu nehnuteľností

zaradíme Vás do databázy
záujemcov o kúpu

vyhľadanie požadovanej nehnuteľnosti prostredníctvom inzercie

komplexný právny servis a poradenstvo
vrátane oblasti financovania

Plánujete si kúpiť nehnuteľnosť?

Bude sa Vám venovať maklér v úlohe Agenta kupujúceho, ktorý Vám pomôže nájsť nehnuteľnosť zodpovedajúcu Vašim predstavám a požiadavkám.

Naše postupy pri hľadaní nehnuteľnosti:

oboznámime Vás so situáciou na realitnom trhu,

predstavíme Vám našu internú databázu nehnuteľností,

zaradíme Vás do databázy záujemcov o kúpu,

vyhľadanie požadovanej nehnuteľnosti prostredníctvom inzercie,

komplexný právny servis a poradenstvo vrátane oblasti financovania

Úlohou Agenta kupujúceho je zastupovať Vás, hájiť Vaše záujmy a potreby. Agent vám poskytne odbornú asistenciu počas celého priebehu kúpy – počnúc hľadaním vhodnej nehnuteľnosti, cez zabezpečenie zmlúv až po odovzdanie nehnuteľnosti.

Priority Agenta kupujúceho

Zistiť
Vaše požiadavky a nastaviť
kritéria pre hľadanie
Zastupovať
Vaše záujmy a potreby
Poskytnúť
Vám odborný pohľad
na danú nehnuteľnosť
Preveriť
právny a technický stav
vybranej nehnuteľnosti
Vyjednať
pre Vás čo najlepšiu cenu
a tak ušetriť peniaze
Ušetriť
Vám čas vyhľadávaním
nehnuteľností

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.