Home Staging

Už na základe prvého dojmu sa ľudia často rozhodujú o kúpe nehnuteľnosti

Podľa psychológov si záujemca o kúpu vytvorí názor na nehnuteľnosť za prvých 90 sekúnd. Služba Home Staging pomôže predať Vašu nehnuteľnosť rýchlejšie, drahšie. Jeho úlohou je ukázať ju v najlepšom svetle.

Ide vlastne o prípravu nehnuteľnosti na profesionálne fotenie, prezentáciu a predaj. My Vám s tým pomôžeme, aby Váš byt či dom sa zapáčil potencionálnym kupujúcim.

Home Staging na profesionálnej úrovni

Možnože si myslíte, že Vaša nehnuteľnosť je „v pohode“, možno k nej máte citový vzťah a nedokážete posúdiť, ako bude pôsobiť na neznámeho človeka.

Neverili by ste, ako môžu doplnky a dekoračné predmety zmeniť priestor. Zbavenie sa „zbytočnosti“ a efektné dovybavenie interiéru (správny výber prehozu na posteli, vankúše na sedačke, uteráky v kúpeľni, či kvety) tomu len pomôžu.

Virtuálny Home Staging

Nepredávate byt či dom. Predávate domov – emóciu. Práve Váš byt, dom môže byť pre kupujúceho tou emóciou.

Obráťte sa na nás.

PRED

PO


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.