Pre prenajímateľov

1

Osobná obhliadka, podpis zmluvy, určenie stratégie prenájmu a príprava nehnuteľnosti na prenájom

Pred podpisom zmluvy s Vami všetky podmienky dôkladne preberieme. Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá. Navrhneme spôsob prezentácie nehnuteľnosti, inzercie a marketingový plán prenájmu. Zabezpečíme:

fotky prostredníctvom profesionálneho fotografa,

virtuálnu 3D prehliadku nehnuteľnosti,

pôdorys nehnuteľnosti

2

Inzercia a prezentácia nehnuteľnosti

spracujeme dôkladný popis nehnuteľnosti,

odsúhlasenie inzerátu prenajímateľom,

inzercia na našej webovej stránke a najnavštevovanejších celoslovenských realitných portáloch, na sociálnych sieťach a na medzinárodných portáloch,

topovanie inzerátov,

oslovenie preverených klientov z našej databázy,

aktívne vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o Vašu nehnuteľnosť

3

Realizácia obhliadok a rezervácia nehnuteľnosti

Vykonávame obhliadky nehnuteľnosti len s reálnymi záujemcami na základe dohody s klientom, čo sa týka vymedzenia času (pomoc pri nastavení nehnuteľnosti pred obhliadkou). Zabezpečíme:

prípravu rezervačnej zmluvy,

odsúhlasenie návrhu rezervačnej zmluvy prenajímateľom a aj nájomcom,

prijatie rezervačnej zálohy

V prípade nedostupnosti klienta – prenajímateľa, po dohode s ním, disponujeme kľúčmi od nehnuteľnosti, aby sme mohli realizovať obhliadky aj bez jeho prítomnosti.

4

Podpis nájomnej zmluvy a odovzdanie nehnuteľnosti

príprava návrhu nájomnej zmluvy,

podpis nájomnej zmluvy,

dohliadame na finančne vyrovnanie

protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi,

zabezpečíme odpisy energií (plyn, elektrina, voda)

Poradíme Vám, aké ďalšie kroky Vás čakajú po zrealizovaní prenájmu Vašej nehnuteľnosti.

Rozhodli ste sa prenajímať?

Naša realitná kancelária zabezpečuje nielen poradenstvo, ale aj komplexné služby zamerané na obchod s nehnuteľnosťami, vrátane súvisiacich doplnkových činností.


Napíšte nám a my Vám poradíme

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.